1. האתר לא ישא בכל נזק במידה ויגרם למנויי האתר במיסגרת הקורס.
  2. המנוי לקורס לא ניתן לביטול.
  3. המערכת רשאית לשנות תכנים, עיצובים ומחירים כראות עיניה.
  4. המנויים נדרשים להתבטא בשפה שאינה בוטה.
  5. האתר אינו אחראי להפסקת פעילות זמנית.
  6. האתר לא מחוייב לחדש מנויים.
  7. זכויות הקיניין הרוחני של כל התכנים באתר שמורות לבעלי האתר.
  8. השימוש באתר מותר לאנשים פרטיים בלבד. כל שימוש אחר מותנה בתאום עם מערכת האתר.
  9. המנוי באתר מסכים לקבל דואר אלקטרוני ממערכת האתר.